Importere e-post og filer til søknad

Har du relevant dokumentasjon som hører til søknaden kan den importeres. Det kan feks være en e-post fra en håndverker eller rapport som ikke allerede er i Digisak, men som du legger til grunn for vurderingen.

Avsender av e-post må være registrert i Digisak før du kan importere e-post!

For å registrere avsender, se registrere avsender.

E-post

For å importere e-post, gå til fanen KOMMUNIKASJON på den aktuelle søknaden. Dra e-posten over listen med kommunikasjon og slipp når den markeres med blått.

Dra og slipp

Fra dialogboksen, søk fram avsender i fra-feltet.

Velg arkivklasse, dvs type henvendelse og om e-posten er journalpliktig og skal arkiveres i lokalt arkivsystem. E-posten går til arkivering hvis du huker av Arkiver eksternt. La Tilgangsgrupper stå som den er, da vises eposten både hos avsender og internt i din organisasjon.

Klikk på Lagre.

Innkommende epost

E-posten legger seg i listen under fanen KOMMUNIKASJON.

Kommunikasjon

Filer

For å importere fil(er), gå til fanen VEDLEGG på den aktuelle søknaden. Dra filen og slipp den over øverste del av fanen.

Katt

Som et alternativ kan du klikke på knappen Last opp filer og velge fil(er) gjennom utforsker.

Last opp filer

Filer

Registrere avsender

Gå til KONTAKTER i toppmenyen og klikk på +Opprett og velg Ekstern kontakt.

Opprett

Når du starter å skrive navnet i feltet, vil Digisak søke i registret og vise treff i en nedslipps meny. For å få tak i knappen OPPRETT NY, må du skrive helt til du ikke får treff i registret. Da kan du klikke på knappen OPPRETT NY.

Opprett ny

Du får opp registreringsbilde og kan registere navn og epostadresse. Klikk så på Lagre-knappen.

Lagre