Tilskudd - Vurdere dispensasjon

Vurdere dispensasjon

Velg mappen Vurdere dispensasjon i Mine oppgaver, og klikk på tittelen til den aktuelle søknaden.

Vurdere dispensasjon

Du får da fram selve søknaden til venstre og oppgaven til høyre.

bruk tastene Ctrl og - eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.

Svar på om det er behov for å vurdere dispensasjon.

Krever dispensasjon

Dersom det er behov for å vurdere dispensasjon, velger du Ja.

Hvis det er behov for befaring, velger du Ja på spørsmål om befaring. Du må avtale dette direkte med tiltakshaver, og frem til befaringen er utført kan du krysse ut oppgaven og vente med å fullføre den.

Gjennomføre befaring

Når du har vært på befaring kan du åpne oppgaven igjen og fylle ut resultatet fra befaringen.

Hvis det allerede finnes et gyldig dispensasjonsvedtak som dekker tiltakene, velger du Nei.

Velg Avbryt behandling dersom søknad om tilskudd avslås, men tiltakene krever dispensasjon.

Når du har svart på alt klikker du på Fortsett arbeidsflyt.