Tilskudd - Behandler klage på hovedvedtak

Behandle klage på hovedvedtak

Velg mappen Vurdere saksgang for klage i Mine oppgaver, og klikk på tittelen til den aktuelle søknaden.

Vurdere saksgang for klage

Du får da fram selve søknaden til venstre og oppgaven til høyre.

bruk tastene Ctrl og - eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.

Les søkers begrunnelse for klage til venstre under Behandlingsinformasjon.

Begrunnelse for klage fra søker

Les gjennom og vurder hva som bør gjøres med klagen.

1. Omgjøre eget vedtak

Dersom du velger Omgjør vedtak vil du ta søknaden til behandling på nytt. Bekreft valget ved å klikke på Merk som ferdig og Bekreft.

Godkjenner vil se gjennom og godkjenne oppgaven ved å klikke Fortsett arbeidsflyt og Bekreft. Hvis godkjenner mener at saksgang bør vurderes på nytt sendes oppgaven tilbake til saksbehandler ved å klikke Merk som ikke ferdig.

Omgjøre vedtak

Saksbehandler vil da få en oppgave med å forfatte omgjøringsvedtak. Dette er tilsvarende oppgave som Forfatte tilskuddsvedtak.

Husk at alle vedtaksbrev ligger under fanen kommunikasjon kategorsiert som Vedtak. Du finner filene også under fanen vedlegg sortert på oppgaver løst i arbeidsflyt.

Kommunikasjon

Vedlegg

2. Oversende til klageinstans

Hvis du velger Oversend til klageinstans går søknaden til klageinstans for ny vurdering. Fyll ut vurdering og tilskuddshistorikk før du sender den til godkjenning ved å klikke Merk som ferdig.

Oversend til klageinstans

Godkjenner vil se gjennom og godkjenne eller returnere oppgaven. Oppgaven godkejnnes ved å klikke Fortsett arbeidsflyt og Bekreft.

Vurdere saksgang for klage

3. Send til politisk behandling

Hvis du velger Send til politisk behandling får du en ny oppgave som du fyller ut med resultatet fra den politske behandlingen. Du velger om du vil legge til referanse, kopi av vedtaket eller begge deler i oppgaven.

Klikk Fortsett arbeidsflyt og Bekreft etter at du er ferdig med oppgaven.

Legge inn politisk vedtak

I neste oppgave vurderer du saksgang for klage etter politisk vedtak. Du velge mellom Oversend til klageinstans, Omgjør vedtak eller Opprettholde vedtak

Er Omgjør vedtak resultat av politisk behandling, velger du dette og du får forfatte omgjøringsvedtak. Er Opprettholde vedtak resultat av politisk behandling, skriver du melding til søker i oppgaven. Politisk vedtak som er lastet opp i forrige oppgave, blir lagt ved som vedlegg.

Vurdere saksgang for klage etter politisk vedtak