Tilskudd - Behandler klage på vedtak om avvisning

Behandle klage på vedtak om avvisning

Velg mappen Behandle klage på vedtak om avvisning i Mine oppgaver, og klikk på tittelen til den aktuelle søknaden.

Behandler klage på vedtak om avvisning

Du får da fram selve søknaden til venstre og oppgaven til høyre.

bruk tastene Ctrl og - eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.

Les søkers begrunnelse for klage.

Begrunnelse fra søker

Vurder hva som bør gjøres med klagen.

Omgjøre eget vedtak

Omgjør vedtak

Dersom du velger Omgjør vedtak vil du ta søknaden til behandling.

Vurdering

Fyll inn begrunnelsen, og Merk som ferdig. Godkjenner vil gå gjennom og sende inn oppgaven.

Merk som ferdig

Dersom godkjenner mener saksbehandler bør gjøre endringer, velges Merk som ikke ferdig, og søknaden vil gå tilbake til saksbehandler. For å sende inn oppgaven velges Fortsett arbeidsflyt. Da tas søknaden til behandling.

Når godkjenner klikker på Merk som ferdig og Bekreft, sendes det ut et omgjøringsvedtak til søker. Søknaden er nå lagt tilbake i mappen Vurdere søknad

Oversend til klageinstans

Hvis du velger Oversend til klageinstans går søknaden til klageinstans for ny vurdering.

Oversend til klageinstans

Søker får legge til sin merknad til oversendelse av klagen til klageinstans.

Klageinstans