Sende og svare på meldinger

Du kan henvende deg til saksbehandler, via hver enkelt søknad. Både du og saksbehandler kan sende henvendelser.

HUSK: Ved utfylling ikke del personlige/sensitive opplysninger.

Sende henvendelse til saksbehandler

For å henvende deg til saksbehandler, logger du inn i Digisak og klikke på Mine søknader i navigasjonsmenyen. Der får du en oversikt over søknadene dine. Klikk på søknadstittelen til den søknaden det gjelder.

Når du har gjort dette åpner søknaden din seg. For å sende en melding må du klikke på Henvendelse til saksbehandler under 'Valg for Navn Navnesen' i handlingspanelet til høyre i bildet. Klikk på Henvendelse til Digisak, Start nå og Bekreft.

Du har nå åpnet et oppgavevindu. I oppgavevinduet fyller du ut meldingen din og bekrefter at du vil sende den inn. For å sende meldingen, trykk på Fortsett arbeidsflyt og deretter Send inn.

Dersom du har zoomet inn på nettleseren din, eller bruker en liten skjerm, vil oppgaven dukke opp som en flik helt til høyre. Klikk på fliken for å skrive en melding.

Meldingen din er nå sendt til saksbehandler. Du mottar svar i Digisak. Du får e-postvarsel om dette.

Svare på henvendelse fra saksbehandler

Saksbehandler kan også sende meldinger til deg. Du får da en e-post om dette. Du svarer gjennom Digisak.

Klikk på Mine søknader, og deretter Mine oppgaver.

I Mine oppgaver finner du en oversikt over alle oppgavene dine. Klikk på oppgaven som heter Svare på henvendelse fra Digisak.

Søknaden vil da åpne seg, med et oppgavevindu på høyre siden.

Derson du har zoomet inn på nettleseren din, eller bruker en liten skjerm, vil oppgaven dukke opp som en flik helt til høyre. Klikk på fliken for å skrive en melding.

I oppgavevinduet ser du meldingen fra saksbehandler og et tekstfelt du kan bruke for å besvare henvendelsen. For å sende meldingen må du klikke på Fortsett arbeidsflyt, og deretter Send inn.