Administrator i organisasjon

Som administrator i organisasjonen har du spesielle rettigheter. Klikk på Organisasjon i navigasjonsmenyen for å se og endre organisasjonens informasjon.

Som medlem i en organisasjon får du se informasjon om organisasjonen her. Som administrator kan du redigere informasjonen ved å klikke på knappen Rediger.

Et pop up-vindu vil åpne seg, der du kan redigere informasjonen. Klikk Lagre når du er ferdig.

Gå til organisasjonsroller for å se alle registrerte medlemmer i organisasjonen og deres roller.

Som administrator kan du endre roller på medlemmene. Velg riktig rolle i nedtrekkmenyen og klikk Lagre for å bekrefte.

Rollen er nå endret.