Be om omdisponering

Les Om veiledningene først!

Generelt

For å be om omdisponering må vedtak om tilskudd først aksepteres. Dette skjer automatisk 21 dager etter at vedtaket er fattet, men du kan også aktivt akseptere det i Digisak før dette. Se veiledning for å akseptere vedtak under Lese vedtak. Så fort vedtaket er akseptert kan du søke om omdisponering av tilskudd. For tilsagn kan du søke om omdisponering fra 1. januar i tilsagnsåret.

Omdisponering

Du kan søke om omdisponering under Valg for Navn Navnesen i oppgavevinduet til høyre. Til venstre i bildet finner du Søknadsinformasjon. Den viser blant annet Bevilgningstabell fra vedtak og tilskudd, hvor mye midler som er tilgjengelig, samt evt logg over tidligere utbetalinger.

Klikk på Utbetaling eller omdisponering, Start nå og bekreft ved å klikke på knappen Bekreft.

En oppgaveboks vil åpne seg til høyre for søknaden. Her får du se hvor mye tilskudd som er tilgjengelig og kan velge mellom å anmode om utbetaling eller søke om omdisponering. Velg omdisponering i nedtrekksmenyen.

Det åpner seg flere felter som må besvares for å kunne anmode om utbetaling. Fyll ut feltene.

Når alle felter er besvart og alle filer vedlagt kan du sende inn oppgaven ved å klikke på Send inn anmodning og Bekreft øverst i oppgaven.