Be om utbetaling

Les Om veiledningene først!

Generelt

For å be om utbetaling må vedtak om tilskudd først aksepteres. Dette skjer automatisk 21 dager etter at vedtaket er fattet, men du kan også aktivt akseptere det i Digisak før dette. Se veiledning for å akseptere vedtak under Lese vedtak. Så fort vedtaket er akseptert kan du anmode om utbetaling for tilskudd. For tilsagn kan du anmode om utbetaling fra 1. januar i tilsagnsåret. Det er ikke mulig å be om en ny utbetaling eller omdisponering før den forrige er besvart.

Utbetaling

Gå til Mine søknader i toppmenyen og klikk på den aktuelle søknaden. Å be om utbetaling gjøres i 'Valg for Navn Navnesen' i oppgavevinduet til høyre.

Klikk på Utbetaling eller omdisponering, Start nå og bekreft ved å klikke på knappen Bekreft.

En oppgaveboks vil åpne seg til høyre for søknaden. Her før du se hvor mye tilskudd som er tilgjengelig og kan velge mellom å anmode om utbetaling eller søke om omdisponering. Velg utbetaling i nedtrekksmenyen.

Det åpner seg flere felter som må besvares for å kunne anmode om utbetaling. Fyll ut feltene.

Når alle felter er besvart og alle filer vedlagt kan du sende inn oppgaven ved å klikke på Send inn anmodning og Bekreft øverst i oppgaven.