Justere søknad

Hvis søknaden din har behov for justering, vil du få en melding om dette fra saksbehandler.

For å justere søknaden logger du inn i Digisak, og velger Mine søknader i navigasjonsmenyen.

Her får du en oversikt over søknadene dine og en undermeny. I undermenyen trykker du på Mine oppgaver, som er en oversikt over alle oppgavene dine.

Klikk på søknadstittel på aktuell søknad for å komme til oppgaven.

Søknaden din vil da åpne seg med et oppgavevindu til høyre. Klikk på oppgaven for så se kommentar fra saksbehandler om hva som trengs å justeres. Du kan klikke deg rundt og endre på ting i søknaden ved å trykke på Neste eller ved å bruke menyen til venstre, akkurat som da du først fylte ut søknaden.

Hvis du har flere søknader og flere oppgaver du skal løse, kan du klikke deg inn til dine oppgaver via Mine søknader og deretter Mine oppgaver. Her finner du oversikt over løste og ikke løste oppgaver.

Alle felter er nå mulig å endre. Du kan også legge til nye tiltak eller håndverkere ved å trykke på Legg til, eller du kan endre de du har ved å trykke på pennen.

Du kan også skrive en kommentar til saksbehandleren din. Dette gjøres i oppgaveboksen til høyre. Når du er ferdig med alle endringer klikker du på Fortsett arbeidsflyt.

Hvis du ikke ønsker å sende inn endringene dine med en gang, må du klikke Lagre i oppgaveboksen til høyre.

Bekreft ved å klikke på Send inn. Da går den justerte søknaden tilbake til saksbehandler sammen med kommentaren din.