SEFRAK

SEFRAK (Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Norge) er et landsdekkende register over eldre bygninger. Registreringa ble gjennomført som feltarbeid i årene 1975-1995. I Finnmark ble bygninger bygd før 1945 registrert, mens det for resten av landet ble registrert bygninger bygd før 1900. Bygningene ble også kartfestet, oppmålt og fotografert. I alt er det registrert ca. 515.000 enheter i SEFRAK-registeret. SEFRAK-registrerte objekter ligger kun som en wms-tjeneste i Askeladden, og er tilgjengelig som et kartlag med noe informasjon om minnene.